Array

Přihlašovací jméno Heslo  

O S4B

Název společnosti S4B vychází z podstaty jejího poslání, kterým je SERVICE FOR BUSINESS. S4B s.r.o. je zakladatelem a provozovatelem Českého klubu podnikatelů, vytváří aktivní prostředí pro podnikatele a živnostníky v Hradci Králové. Posláním S4B s.r.o. je partnerství malých firem i velkých společností v oblastech, kde si mohou být vzájemně nápomocní. S4B je připravena být všude tam, kde je neefektivně využita vlastní pracovní síla na neodbornou práci nebo naopak chybí personál na vysoce odbornou činnost. Vyznává zásady cti a důvěryhodnosti, férové soutěže, společenské odpovědnosti a diskrétnosti. Servis pro podnikání zajišťuje outsourcing služeb především na základě vlastních zkušeností a praxe.